fbpx

Metsästys

10 parasta vinkkiä ketun kyttääjälle

Tänä päivänä puhe pienpedoista pyörii hyvin pitkälti supin ympärillä, mutta jos asiaa tarkastellaan koko maan kannalta, on pienpetojen kuningas kettu. Kevät on ketunkyttääjän kulta-aikaa.

Kettu on pienpetojen kuningas. Kettukausi on pitkä ja tarjoaa erilaisia tapoja metsästää.

1.Paikka

Paikan tulisi olla sellainen, jossa ketut kulkevat luonnostaan, eikä haaska ole ainoa vetovoimatekijä. Kettu on verrattain huono tulemaan haaskalle suoraviivaisesti, joten monesti ketut ammutaan, kun ne vain tutkailevat haaskan ympäristöä.

Hyvä nyrkkisääntö on sijoittaa pyyntipaikka metsäsaarekkeiden väliin, josta ketut ylittävät avoimen kohdan.

2. Haaska

Ketulle paras mahdollinen haaska on sellainen, joka on levällään kuin ne kuuluisat “Jokisen eväät”. Haaskalinnut tekevät usein hyvää työtä haaskan levittämisessä ja ketut ovatkin usein kiinnostuneita näistä hajallaan olevista roiskeista, sillä ketut välttävät haaskaa, joka vetää puoleensa myös uhkatekijöitä ketun näkökulmasta tarkastellen.

Hyvä kettuhaaska ei siis ole yksi keskitetty haaska, vaan vähintään aarin tai parin kokoinen haaskakenttä, johon arimmatkin yksilöt uskaltautuvat.

3. Kyttäyskoppi

Kyttäyskoppi ei metsästyksessä ole vain rakenne, vaan kyseessä on pyyntiväline. Hyvä kyttäyskoppi onkin sellainen, jossa on kunnollinen ampumapöytä ja aseelle saa tukevan kaksipisteisen tuennan.

Tämä tarkoittaa käytännössä avokoppia, sillä lämmitetyissä kopeissa ampuma-aukot on vaikea toteuttaa siten, että niistä voi ampua laajaan sektoriin hyvällä tuennalla.

4. Vaatteet

Kyttäysmetsästyksessä kylmä on vakiovieras. Kyttäysvaatteista parhaat ovatkin sellaiset haalarimalliset ja lämpimät vaatteet, jotka voi pukea normaalin kevyen metsästysvaatetuksen päälle. Tällöin haalarin voi helposti riisua pois esimerkiksi silloin, kun lähdetään hakemaan ammuttua saalista.

Jalkineiden tulee olla mahdollisimman lämpimät, sillä jalkojen verenkierto heikkenee ensimmäisenä kylmässä. Karvalakki on päähineenä ehdoton ja käsissä ohuiden villasormikkaiden ja kintaiden yhdistelmä on paras. Tällöin sormet saa nopeasti käyttöön, mutta kosketuksessa metalliosiin ei tule paleltumia.

5. Varusteet

Ketun kyttäyspyynnissä varustelista ei ole pitkän pitkä, eli reppu ei ole välttämättömyys. On jopa käytännöllistä, jos kaikki tarvikkeet sopivat haalarin taskuihin. Tärkein väline kyttäyspyynnissä on otsavalo, jossa on syytä olla puhtia mahdollisia jäljityksiä varten.

Valosta on hyötyä myös silloin, kun saalista haetaan avoimelta paikalta, sillä ampumasektoriin jalkautumisessa maaston hahmottaminen muuttuu siitä, mitä se on tornista katsellen.

6. Kivääri

Pienpetojen kyttäyspyynnissä paras kivääri on sellainen, jonka rekyyli on niin pieni, että kohde ei katoa rekyylissä näkyviltä, vaan laukauksen vaikutukset on mahdollista seurata läpi koko suorituksen. Myöskään lisäpainosta ei kytätessä ole haittaa, sillä pimeässä kiväärin pitoalue on vaikea hahmottaa ja tarkan osuman ampuminen liian kevyellä kiväärillä voi olla haasteellista.

Parhaat kaliiperit pienpetojen kyttäämiseen löytyvät “viisseiskojen” ja kuusimillisten väliltä. Tuttuja ja turvallisia ovat .222 Remington, .223 Remington, .243 Winchester ja yläpäässä 6.5 Creedmoor.

7. Optiikka

Hyvä kyttäysoptiikka ketulle on katselukiikarien ja kiikaritähtäimen yhdistelmä. Kettu on kohteena siinä määrin pieni, että paljaalla silmällä sen ani harvoin näkee pimeässä, mutta kiikareilla kohteet saa kiinni nopeasti. Katselukiikarit ovat siis ehdoton varuste ja niiden suurennuksena toimii 8-10x suurennus.

Etulinssin kooksi laadukkailla kiikareilla riittää 40 mm, sillä kohteet ovat yleensä lunta vasten. Tähtäinkiikarin ominaisuuksista korostuu ristikko, jonka tulisi olla mahdollisimman himmeällä ja mahdollisimman pienellä valopisteellä varustettu. Paras kokoluokka on 56 mm etulinssillä varustetut tähtäimet ja suurennusta saisi olla vähintään 12x.

8. Luodit

Monella pienpetokyttääjällä on halu ampua pienpetoja yleisesti metsästyksessä käytettävillä luodeilla, mutta erikoistuneempaan pienpetopyyntiin kannattaa ehdottomasti käyttää tarkoituksenmukaisia varmint-luoteja. Näitä ovat muun muassa Hornady V-Max, Nosler Ballistic Tip Varmint, Nosler Varmageddon ja Sierra Blitzking.

Valintaperusteena näiden luotien välillä ei kannata käyttää kohdevaikutusta, sillä kaikki nämä hoitavat asiat suurin piirtein samalla tavalla, mutta asekohtaisessa tarkkuudessa on usein suuriakin eroja. Tämän takia patruuna kannattaa valita sen tarkkuuden perusteella.

9. Kyttäämisen rytmitys

Ketut ovat tapojensa orjia ja niillä on yksilökohtaisia aikatauluja kulkemisen suhteen. Tämän takia ei ole hyödyllistä kytätä aina samaan aikaan, sillä ketut saattavat kulkea juuri toiseen aikaan.

Tyypillinen yöllinen kulkusykli on kolme tuntia, joten hyvä tapa haarukoida tämä aika on kytätä enintään kolmisen tuntia kerrallaan ja tämän jälkeen siirtää kyttäämisen ajankohtaa tunnilla eteen- tai taaksepäin. Tällöin kulkuajat tulee haravoitua ja onnistumiselle on paremmat eväät.

10. Tarkkaa ja nopeaa puuhaa

Paras kyttäystulos saavutetaan paikoissa, joissa ampumiseen on reilusti tilaa. Tämän takia menestyksekäs ketun kyttäyspyynti pitää sisällään myös pitkiä ampumaetäisyyksiä. Ajatuksena kannattaakin totuttautua siihen, että ketut eivät tule ammuttavaksi optimietäisyyksille, vaan ne kannattaa ampua aina kun ne antavat siihen tilaisuuden. Tämä tilaisuus saattaa olla sekunti tai pari.

Kyse on siinä määrin ennakoimattomasta otuksesta, että mitä ilmeisimmin haaskalle suuntaava kettu saattaakin yhtäkkiä keksiä jotain aivan muuta. Tämän takia kohde tulee pitää piikillä koko ajan ja ampua se heti, kun kriteerit riistalaukaukselle täyttyvät.