Ketun vihollinen

Uusia apukeinoja supin pyyntiin?

2015-11-27 23.16.10

Tällä kertaa Ketun vihollinen palaa pienpetoasioihin. Muutama viikko sitten metsästyskaverini Sakari Paunila julkaisi aloitteen, joka koskee supin ja minkin pyynnin tehostamista. Mielestäni tämä aloite on äärimmäisen tärkeä, sillä juuri nämä kaksi vieraspetoa ovat muokanneet Suomen alkuperäistä luontoa radikaalisti.

Esityksessä on kohta, jonka haluaisin nostaa esille erityisesti supin osalta ja joka vaatisi muutosta Metsästyslain 33§ 4 ja 5 kohtiin. Eli nykyinen metsästyslaki kieltää kategorisesti kaikessa metsästyksessä yötähtäimet (infrapuna, valonvahvistin) ja keinovalon käytön. Tähän tarvitaan muutos.

Suomen lainsäädäntöä leimaa vahvasti pelko siitä, että liberalisointi toisaalla vaikuttaisi pyyntitapoihin yleisesti. Argumentoinnissa tästä käytetään nimitystä ”kaltevan pinnan argumentti”. Käytännössä lainsäätäjällä on siis pelko siitä, että jos pimeätähtäimet ja keinovalon käyttö sallittaisiin supin pyynnissä, alkaisivat metsästäjät käyttää näitä välineitä vääjäämättä myös muun riistan pyynnissä. Tämä on virheellinen käsitys. Jos tänä päivänäkin joku haluaa ampua peuran käyttäen pimeätähtäimiä, hän sen tekee, olipa laissa tätä erikseen kielletty tai ei.

Tilanne on se, että suuri enemmistö metsästäjistä on erittäin lainkuuliaista porukkaa ja tästä johtuen pimeätähtäimiä ei käytetä supin tai minkään muunkaan eläimen pyynnissä. Niitä ei käytetä siis nimenomaan sen vuoksi, että ne ovat kiellettyjä. Mikään ei estäisi metsästäjiä hankkimasta pimeätähtäimiä, mutta näin ei edellä mainituista syistä johtuen tehdä. Täten on täysin lapsellista väittää, että valon tai pimeätähtäinten käyttö supin pyynnissä levittäytyisi kuin kulovalkea kaikkeen muuhunkin metsästykseen. Eiväthän lintumiehetkään ammuskele linnunmetsästyksen ohessa hirviä jos heillä ei ole tarvittavaa kaatolupaa. Ei, vaikka heillä olisi tarkoitukseen sopiva kivääri käsissään. Metsästysrikos ei ole mikään leikin asia johon ryhdyttäisiin puolihuolimattomasti, sillä menetettävää on metsästäjän näkökulmasta liiaksi.

Useissa muissa maissa pimeänäkölaitteiden ja valon käyttö on sallittu sellaisessa metsästyksessä, jossa kohteena on haittaeläin. On olemassa alueita joilla valoja saa käyttää (esimerkiksi viljelykset) ja on olemassa juuri sellaisia haittaeläimiä, joiden määrää on pidettävä kurissa. Esimerkiksi sikaruton leviäminen aiheutti sen, että Viro salli pimeätähtäimet ja valon käytön villisikojen metsästyksessä. Tälle nopealle käsittelylle syynä oli se, että sikaruton leviämistä tuotantoeläimiin pidetään niin vakavana uhkana, että sen välttämiseksi kovatkin otteet nähdään välttämättöminä. Vieraspedotkin aiheuttavat vahinkoa, mutta vaikutukset tulevat esiin niin vaivihkaisesti, että riittäviin toimiin ei osata ryhtyä.

Ongelmana lainsäädännöllisesti on se, että kielletyt pyyntivälineet on mainittu metsästyslaissa. Jos nämä olisivat mainittu metsästysasetuksessa, olisi tilanne aivan toinen, sillä asetuksen muuttaminen on helpompaa ja kevyempää kuin lain muuttaminen. Olisikin siis syytä miettiä tarkkaan seuraavan kerran metsästyslainsäädäntöä avattaessa, että olisiko määrättyjä osia laista syytä siirtää asetuksella säädettäviksi. Eli osa 33§ sisällöstä tulisi siirtää 34§ alle asetuksella määritettäviksi.

Suomessa on kaksi pyyntimuotoa, joissa valon käyttö supin metsästyksessä tulisi sallia. Toinen on ilmeinen, eli supin kyttäyspyynti haaskalta. Tässä pyyntimuodossa ongelmana on se, että supi on yöaktiivinen eläin. Maamme pahimmilla supialueilla nykylain mukaan laillisilla välineillä pyynti ei eteläisen Suomen ”nykytalvista” johtuen ole tehokkaasti mahdollista lumen puutteesta johtuen. Pimeätähtäimet toisivat tähän muutoksen ja tekisivät pyynnistä tehokasta. Toinen pyyntimuoto on supin pintapyynti koirilla, jossa valon käyttö olisi ehdottomasti sallittava.

Korostan vielä, että kyse on hyvin haitallisesta vieraspedosta, johon tulisi suhtautua hävitettävänä otuksena.

Tilaa tasta_Oranssi 320x50

Lue myös

Hirven kyttäyspyynti alkaa, oletteko valmiita?

Koppelohommissa

Arto Määttä

Haulikkomies vai kiväärimies – riippuu vuodenajasta

Arto Määttä