Uutiset

POHAn OHJE: Harrastuksen jatkumisen todistaminen

Nykyinen  aselaki tuli voimaan 13.6.2011, josta on kohta kulunut  5 vuotta. Poliisihallitus on nyt julkaissut odotetun ohjeen, jota tarvitaan kun tämä ajallinen  merkkipaalu saavutetaan.

poliisi_logo

 

Ohje koskee nykyisen lain voimaan tulon jälkeen haettuja käsiaseiden (pistoolit, revolverit, pienoispistoolit ja revolverit) toistaiseksi voimassa olevia hallussapitolupia. Tämä ei siis koske kivääreitä, haulikoita tai yhdistelmäaseita!

Kun mainitun kaltaisen luvan myöntämisestä on kulunut 5 vuotta ( ja aina viiden vuoden välein), pitää harrastuksen jatkuminen osoittaa. Poliisille pitää toimittaa vaihtoehtoisesti:

1) ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta;

2) riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta;

3) luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esitykseen.

Esimerkiksi urheiluammunnan osalta harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisella. Harrastamisen osoittaminen ei  koske yhteisöjä. Jos luvanhaltijalla on erityisiä perusteita, miksi ei ole voinut harrastaa edellä mainittua määrää, esimerkiksi sairauden taikka ulkomaankomennuksen johdosta, ei lupaa peruuteta.

Huomionarvoista on, että luvanhaltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viranomaiselle!

 

 

 

Tilaa tasta_Oranssi 320x50

Lue myös

Peurapassiin .340 Weatherby Magnum

Pekka Mommo

Hirvilupiin Lapissa lähes kolmanneksen lisäys

Pekka Mommo

Metsästys uhkaa loppua Etelä-Savon valtionmailla

Pekka Mommo