Uutiset

Peurakannan kasvu pysähtyi

Luonnonvarakeskuksen uusimman arvion mukaan Suomessa on noin 109 000 valkohäntäpeuraa. Kanta on pienentynyt edellisvuodesta vajaalla kolmella tuhannella yksilöllä eli 2,5 prosentilla.

Suurimmat tiheydet ovat Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen sekä Varsinais-Suomen riistakeskusten raja-alueella.

Tällä alueella valkohäntäpeuroja on laajalti yli 40, paikoin jopa 70 yksilöä tuhannella hehtaarilla. Tiheys on korkea myös Uudenmaan riistakeskuksen alueella rannikon länsiosissa: yli 30 yksilöä tuhannella hehtaarilla

Lue myös

Kanalinnuilla menee lujaa – vai meneekö?

Pekka Mommo

Jänis ja kettu menestyvät pohjoisessa

Pekka Mommo

Maanomistajat kyllästyneet peurapaljouteen

Pekka Mommo