fbpx

Uutiset

Hirvilupiin Lapissa lähes kolmanneksen lisäys

Lapin ulkopaikkakuntalaisten hirvijahti on puhuttanut vuosia. Nyt siihen on laadittu uusia rajoituksia.

Hirvenmetsästys alkaa syyskuun alussa ja kestää lisääntymisajan rauhoitusten jälkeen tammikuun 15. päivään. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksyn hirvenmetsästykseen eniten pyyntilupia Lapin alueelle, jossa niitä on käytössä 11 841.

Nyt myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat yli 14 000 hirven saaliin Lapissa tänä syksynä. Lupamäärä nousi 27 prosenttia edellisvuoden 9 349 pyyntiluvasta.

Edellisellä metsästyskaudella Lapissa saatiin saaliiksi 8 772 hirveä, joista 33 prosenttia oli vasoja. Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin 78 prosenttia.

Myönnetyllä lupamäärällä hirvien aiheuttamat vahingot pyritään pitämään kohtuullisella tasolla, ottamaan huomioon alueelliset erityispiirteet hirvikannan hoidossa ja säilyttämään hirvikanta elinvoimaisena ja metsästettävänä.

Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan Lapin hirvikanta on viime vuosina noussut. Viimeisimmän arvion mukaan talvehtiva hirvikanta oli noin 20 300 hirveä. Lapin hirvikannasta on saatu tarkentavaa tietoa Luonnonvarakeskuksen toteuttamilla helikopterilaskennoilla.

Hirvitalousalue numero viiden kanta-arvio tarkentui entistä korkeammaksi lentolaskennan myötä vuosi sitten ja viime talvena kanta-arvio nousi laskennan myötä Inarissa.

Hirvien aiheuttamat liikenne- ja metsävahingot nousivat vuonna 2017 edellisvuosien lukemista Lapin alueella.

Kainuuseen 2 066 hirvenpyyntilupaa

 Riistakeskus on myöntänyt tulevalle syksylle 2066 hirven pyyntilupaa Kainuun alueelle. Riistakeskus arvioi, että kokonaissaalis tulee olemaan lähes 2 500 eläintä. Viime syksynä kaadettiin 2 876 hirveä.

Lupamäärä pieneni kaikissa riistanhoitoyhdistyksissä. Puolangalla, Paltamossa ja Sotkamossa lupia on nyt käytössä kolmannes vähemmän kuin viime vuonna.

Näillä alueilla hirvikantaa leikattiin suurilla lupamäärillä viime vuonna. Muissa yhdistyksissä lupamäärän väheneminen oli lievempää.

Viime syksyn pyynnillä hirvikanta pieneni selvästi. Riistakeskuksen laskelmien mukaan hirvikanta pienenee jonkin verran myös tulevan syksyn pyynnillä.

Hirvikantaa leikataan edelleen eniten Paltamossa ja Puolangalla. Leikkaus on lievempää Sotkamossa ja Kajaanissa.

Kannan odotetaan pysyvän ennallaan Suomussalmella, Hyrynsalmella ja Ristijärvellä. Kuhmossa hirviä on hyvin vähän ja siellä kantaa pyritään kasvattamaan.

Keski-Suomeen 4 006 hirvenpyyntilupaa

 Riistakeskus on myöntänyt tulevan syksyn hirvenmetsästykseen Keski-Suomen alueelle 4 006 pyyntilupaa. Lupamäärä on lähes sama kuin viime vuoden jahdissa. Myönnetyillä luvilla on siten mahdollista kaataa yli 5300 hirveä.

Lupamäärät nousivat eniten viime vuoteen verrattuna Karstulan-Kyyjärven ja Kinnulan riistanhoitoyhdistysten alueilla.  Luvat vähenivät eniten Suolahden-Sumiaisten, Pihtiputaan ja Viitasaaren riistanhoitoyhdistyksissä.

Silti Viitasaarella on edelleen jahdattavissa Keski-Suomen riistanhoitoyhdistysten suurin lupamäärä, 433 lupaa.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin alueelle ennätykselliset 831 kappaletta. Määrä on 146 pyyntilupaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Metsäpeuran metsästys on edelleen hyvin varovaista. Lupia myönnettiin vain kolme.

 Ouluun 8 459 pyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Ouluun viidelle hirvitalousalueelle yhteensä

8 459 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle. Myönnetty lupamäärä on hieman suurempi kuin vuonna 2017, jolloin pyyntilupia myönnettiin 8 277 kappaletta.

Pohjois-Hämeeseen 2 023 pyyntilupaa

 Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen toimialueelle on myönnetty syksyn metsästyskaudelle hirvenpyyntilupia 2 023 kpl ja valkohäntäpeuranpyyntilupia 3 967 kpl. Pyyntilupamäärät kasvoivat noin 15 prosentilla viime kauteen nähden. Lupamäärän lisäyksellä pyritään hirvieläinkantojen säätelyyn tavoitetasolle.

Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan Pohjois-Hämeen kaikilla hirvitalousalueilla hirvikanta oli tavoitteeksi asetettua tasoa korkeampi.

Suurin kannan leikkaamistarve on alueen pohjoisosassa sijaitsevalla PH1 hirvitalousalueella, mutta myös muilla hirvitalousalueilla metsästystä lisätään kannan pienentämiseksi.

Syksyn hirvenmetsästyksessä suositellaan kaadettavaksi kokonaissaaliista yli puolet vasoja ja aikuisista hirvistä yli puolet naaraita.

Pohjois-Karjalaan 1 450 lupaa

 Riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 1 450 hirvenpyyntilupaa tulevalle metsästyskaudelle. Myönnetyillä luvilla on mahdollista kaataa noin 1 700 hirveä.

Määrä on hieman pienempi kuin metsästyskaudella 2017. Tuolloin pyyntilupia oli myönnetty 1 796 ja saaliiksi tuli 1 938 hirveä.

Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena on pienentää hirvikantaa hieman maakunnan länsiosassa. Läntiselle hirvitalousalueelle on laskennallisen verotustarpeen lisäksi luvanhakijoille myönnetty noin 20 prosenttia pankkilupia, joiden käytöstä luvansaajat päättävät hirvitilanteen mukaan.

Muualla maakunnassa hirvitiheydet ovat tavoitelukemissa ja hirvikanta pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla.

Ilomantsin riistanhoitoyhdistyksen alueella hirvikanta on edelleen alhainen. Hirveä on metsästetty kattavasti Ilomantsin alueella viimeksi vuonna 2015. Hirvikanta pyritään saamaan siellä uudelleen metsästyskelpoiseksi karhukantaa säätelemällä.

Varsinais-Suomeen 1 648 lupaa

Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimialueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 12 667 kpl valkohäntäpeuran ja 1 648 kpl hirvenpyyntilupaa. Valkohäntäpeurojen lupamäärä kasvoi 22 prosentilla.

Arvion mukaan haetulla lupamäärällä maakunnan valkohäntäpeurakannan kokoa on mahdollista vähentää nykyisestä.

Etelä-Savoon 3 858 pyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan syksyn hirvenmetsästykseen Etelä-Savon alueelle 3 858 pyyntilupaa. Lupamäärä nousi 50:llä edellisvuodesta.

Myönnetyillä luvilla on suositusten mukaisesti käytettynä mahdollista kaataa noin 5000 hirveä.

Metsästyksen laadullisena tavoitteena on hirvikannan lehmä-sonnisuhteen korjaaminen nykytilannetta luonnonmukaisemmalle tasolle.

Naaraspainotteisella saaliilla pyritään muuttamaan sukupuolisuhde 1,5 lehmään yhtä sonnia kohden.

Osa luvista on niin sanotuissa lupapankeissa, joita käytetään luvansaajien harkinnan mukaan. Pankkiluvat suunnataan tarvittaessa syksyllä havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoherkille alueille.

Pohjois-Savoon 3 107 pyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan syksyn hirviluvat Pohjois-Savoon. Pyyntilupia on myönnetty 3 107 kappaletta ja ne mahdollistavat noin 4 000 hirven kaatamisen. Lupamäärä on noin 400 pienempi kuin vuosi sitten.

Lupia on edelleen käytössä runsaasti, sillä monelle alueelle haettiin ja myönnettiin lupia enemmän kuin laskennallisesti oli tarpeen. Metsästäjien tulee kantaa vastuu siitä, kuinka paljon varalla olevista pankkiluvista kaadetaan.

Rannikko-Pohjanmaalle 2 107 pyyntilupaa

Riistakeskus on myöntänyt tulevan syksyn hirvenmetsästykseen Rannikko-Pohjanmaan alueelle 2 107 pyyntilupaa.

Edellisellä metsästyskaudella alueella käytettiin 77 prosenttia myönnetyistä pyyntiluvista ja niillä kaadettiin 2 735 hirveä.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin 939 kappaletta.