fbpx

Uutiset

Metsällä ammuttiin lähes 3 miljoonaa patruunaa – Iso osa jo lyijytöntä

Ammutuista haulikonpatruunoista jo lähes 40 prosenttia oli lyijyttömiä. Kivääreissäkin kolmanneksessa matkaan lähti oli lyijytön luoti.

Lyijytön luoti on ollut arkea jo vuosia hirvijahdissa.

Luken (Luonnonvarakeskus) tutkimuksessa 2021 metsästystilanteissa ammuttiin noin 2,6 miljoonaa haulikon patruunaa, joista yli kolmasosa (37 %) oli lyijyttömiä. Kiväärin patruunoita ammuttiin noin 620 000, joista lyijyttömiä oli reilu neljännes (27 %). Haulikon patruunoita ammuttiin yhteensä 2 620 000 kappaletta, joista lähes miljoona oli lyijytön.

Lue myös: Lyijyton patruuna keikauttaa metsästäjän ajatusmaailman.

Kiväärin patruunoita ammuttiin yhteensä 620 000 kappaletta ja ammutuista kiväärin patruunoista lyijyttömiä oli 170 000 kappaletta

Haulikon patruunoita ammuttiin yhteensä 2 620 000 kappaletta, joista lähes miljoona oli lyijytön.

Arviot perustuvat Luonnonvarakeskuksen metsästystilastokyselyn yhteydessä kerättyihin tietoihin. Kysely lähetettiin alkuvuodesta 2022 7 500 metsästäjälle, joista 58 % vastasi kyselyyn.

Otos poimittiin metsästäjärekisteristä niiden metsästäjien joukosta, jotka olivat maksaneet riistanhoitomaksun vuodelle 2021. Laskentamenetelmä on kuvattu metsästystilaston laaturaportissa.

Arvio julkaistiin kokeellisena tilastona kertaluontoisesti, sillä tietoa patruunoiden käytöstä ei olla sisällyttämässä pysyväksi osaksi metsästystilaston tietosisältöä. Luken mukaan kokeelliset tilastot kuvaavat uusia ilmiöalueita, hyödyntävät uudenlaista dataa tai perustuvat uusiin laskentamenetelmiin.