fbpx

Uutiset

MMM:n tavoitteena suden metsästäminen

An wolf stands alert in a grassland

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu ja määrittely -hankkeen, jossa selvitetään metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita.

Tavoitteena on tuottaa esitys suden kannanhoidollisen metsästyksen järjestämisestä.

”Muiden suurpetojen, kuten karhun ja ilveksen, kohdalla metsästys on tärkeä osa suunnitelmallista kannanhoitoa. Suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytykset selvitetään nyt perusteellisesti laajapohjaisessa työssä. Metsästys on osa suden tuoretta kannanhoitosuunnitelmaa ja tavoite on, että se toteutuu”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ministeriön tiedotteessa.

Susia tapetaan salaa yhä

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin mukaan susikannan selittämätön hävikki vuosina 2006–2011 oli 194 sutta eli 32 sutta vuodessa. Instituutti arvioi, että 8,5 prosenttia salatapoista tulee poliisin tietoon.

Ruokaviraston julkaisemista susien kuolinsyyraporteista käy ilmi, että vuosina 2015–2019 avatuista 11 sudesta löytyi vanhoja kapseloituneita hauleja.

Vuosina 2001–2014 hauleja löytyi seitsemästä sudesta, jotka virasto avasi.

Kari Lindholm