fbpx

Aseet & optiikka

Onko tässä pitkän matkan putkien tulevaisuus?

Burris on tunnettu siitä, että sen historiassa on ollut tähtäimiä, joissa perinteisen optiikan sijaan on elektro-optiikkaa. Näissä on ollut myös etäisyysmittareita, mutta Veracity PH on toista maata.

Burrisin käyttö on helppoa. Mittaa etäisyys, väännä tornista oikeat metrit ja ammu. Napsujen kanssa ei tarvitse pelata.

Burris Veracity PH 4-20×50 testattiin  kahdessa eri vaiheessa. Ensin se oli mukana linnustustähtäinten testissä, jossa se arvioitiin optiikan osalta kyseisen tarpeiden mukaan. Tässä yhteydessä tähtäimeen ei edes asennettu paristoja, eivätkä testaajat olleet kiinnostuneet käytännössä yhtään tähtäimen elektroniikasta, jota ei tuolloin arvioitu.

Veracity PH on siinä mielessä uudenlaista ajattelua edustava tähtäin, että siihen ei ole yritetty tunkea liiaksi ylimääräistä. Käytännössä toiminnot ovat tähtäimen ulkopuolisia ja tähtäimen elektroniikka vain toistaa sen, mitä siihen syötetään ulkopuolelta.

Ensimmäinen mielikuva tähtäimestä sen bluetootheineen oli se, että metsästys tällä tähtäimellä olisi kännykän räpläämistä kannon nokassa, mutta tämä mielikuva oli kaukana totuudesta.

Veracity PH on tähtäin, jonka elektroniikan voi ajatella ohjelmoitavissa olevana itsenäisenä mokkulana, joka ei tarvitse jatkuvaa ulkoista yhteyttä.

Käytännössä tähtäimessä ei ole lainkaan omaa älyä, vaan siinä on ohjelmoitava PEK -korotorni (Programmable Elevation Knob). Tähtäimestä löytyy ainoastaan kallistuksiin reagoiva anturi, joka mittaa kulman ja näin ollen tähtäin näyttää jyrkissä ampuma kulmissa myös tämän tiedon. 

Tältä näyttää Burriksen sovellus mihin syötetään patruunan tiedot, jotka siirtyvät bluetoothilla itse putkee.

Homma toimii kaikessa yksinkertaisuudessaan siten, että käyttäjä luo tähtäimen ja älylaitteen välille yhteyden bluetoothilla. Tämä asento kytkimelle on valittavissa tähtäimen vasemmasta tornista. Tämän jälkeen älylaitteen Burris Connect sovellusta käyttämällä tähtäimeen syötetään asetukset, joita se käyttää etäisyyden määrittämisen jälkeisessä korosäädössä.

Perussäätö tähtäimelle tapahtuu aivan samaan tapaan kuin kaikilla muillakin tähtäimillä. Korosäädön osalta tarvitsee huomioida ainoastaan korotornin zero-stop ominaisuus, eli ruuvi, joka täytyy löysätä ennen kuin korotorni voidaan kääntää tämän kohdan yli.

Näkymä tähtäimessä. Infoa on vain sen verran kuin tarpeen. Oikea metrimäärä näkyy keskellä (kuvassa jaardi, voi muuttaa metriksi). Kun asetukset on kerran ohjelmoitu, voi puhelin jäädä vaikka kotiin.

Kohdistuksen jälkeen korotorni kierretään takaisin nollakohtaansa ja kiristetään ruuvi tätä zero-stop pykälää vasten, jotta tähtäimessä on selkeä nollakohta, josta säätäminen alkaa.

Kohdistusetäisyys voidaan valita oman mielen mukaan, sillä tämä etäisyys syötetään dataan, jonka perusteella BurrisConnect laskee tarvittavat lentoradat ja korjaukset.

BurrisConnect on se osa yhtälöä, jolla määritetään se, että ovatko tähtäimen asetukset ylipäätään siellä päinkään totuutta. Toisin sanoen tämä ohjelma käyttää hyväkseen valmistajien ilmoittamia ballistisia kertoimia ja/tai lentoratataulukoita ja myös valmistajien ilmoittamia tehdaspatruunoiden lähtönopeuksia.

Tietokannasta löytyykin koko joukko eri valmistajien eri latauksia, mutta myös luotien database, jolla voidaan määrittää niin sanottuja custom -latauksia, joissa käytössä onkin jokin käyttäjän oma lataus. Tällöin luodille voidaan syöttää myös omat ballistiset kertoimet ja tarkat, mitatut lähtönopeudet.

Siinä vaiheessa, kun Veracity PH:n PEK-korotorni on saatu ohjelmoitua kohdistusetäisyyden, vallitsevien olosuhteiden ja käytettävän patruunan ominaisuuksien osalta, on tähtäin kykenevä itsenäiseen toimintaan.

Alkuperäinen harhakäsitys siis oli, että kännykkäsovelluksen käyttö olisi jotenkin välttämätöntä myös niin sanotusti kentällä, mutta asia ei ole näin. Tässä tähtäimessä ideana on nimenomaan mahdollisimman pitkälle viety yksinkertaisuus, joka perustuu siihen, että tähtäin ohjelmoidaan ensin ja sen jälkeen sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä. Tiedot tallentuvat tähtäimeen ja puhelin voi jäädä vaikka kotiin. 

Veracity PH tähtäimessä ei ole etäisyysmittausta, joka tekee siitä oikeastaan aika varman tähtäimen kenttäolosuhteissa. Laseretäisyysmittareiden ongelma kun tuppaa olemaan niiden heikko toimintakyky pakkaskeleillä ja tämä ongelma korostuu erityisesti huokeahintaisissa laitteissa, jotka eivät itsenäisinä laseretäisyysmittareina ole yleensä parhaasta päästä varsinkaan pakkaskeleillä.

Burris poikkeaa selvästi kilpailijoista. Päällepäin elektroniikkaa ei huomaan. Testin tähtäin on omiaan lintujahdissa tai vaikkapa peuran peltopyynnissä.

Veracity PH:ssa etäisyyden mittaaminen toimenpiteenä on siis “ulkoistettu” käyttäjän haluamalle metodille, kuten vaikkapa erilliselle etäisyymittarille. 

Metsästyskäyttöä ajatellen Veracity tarjoaa oikeastaan juuri tarvittavan määrän informaatiota ampujalle. Jos kohde on sen verran etäällä, että se vaatii lentoratakompensaatiota, on tärkeintä vain saada etäisyysmittarin antama lukema väännettyä tähtäimen näytölle.

Jos siis vaikkapa etäisyysmittari antaa lukemaksi 230 metriä, väännetään korotornia niin kauan, että tähtäimessä on sama metrilukema. Ei siis muunnoksia tai naksuja, vaan tähtäimeen asetetaan samat metrilukemat kuin mitä etäisyysmittari antaa. Stressaavissa ja mahdollisesti nopeuttakin vaativissa tilanteissa tämä metodi on kaikkein selkein ja varmin.

Ampujalle kiikarista HUD:in kautta tuleva informaatio on rajallinen ja sen takia informaatiota on juuri sopivasti. Jos aseen kallistuksen indikaattori on valittuna, on kuvassa mukana “vatupassi”, mutta muutoin näytöllä on vain se etäisyyslukema, jolle tähtäin on säädetty ja tämän lisäksi kallistuksen kulman lukema näytön oikeassa yläosassa. Tätä enempää informaatiota ei juuri tarvitakaan.

Veracity PH:sta löytyy ensimmäisen tason ristikko, jonka etuna on se, että sitä on mahdollista käyttää etäisyyden arviointiin siinä tilanteessa, että esimerkiksi käytössä oleva laseretäisyysmittari ei toimi. Tällainen tilanne ei ole suinkaan ennenkuulumatonta, vaan esimerkiksi talvisessa latvalinnustuksessa tätä tapahtuu usein.

Varsinkin kireä pakkanen tuppaa pudottamaan etäisyysmittareita pois pelistä ja tällöin etäisyyden mittaamisessa on otettava käyttöön niin sanotusti analogiset menetelmät.

Perinteinen, arviointiin perustuva mahdollisuus mitata ampumaetäisyyttä ei ole lainkaan huono ominaisuus pitkien matkojen metsästyksessä.

Perinteinen, arviointiin perustuva mahdollisuus mitata ampumaetäisyyttä ei ole lainkaan huono ominaisuus pitkien matkojen metsästyksessä tai varsinkaan latvalinnustuksessa, jossa tarkkaa mittaa kohteelle tarvitaan jo tyypillisesti silloin, kun muissa jahdeissa puhuttaisiin vielä keskipitkistä matkoista.

On siis parempi saada arvio etäisyydestä edes kohtuudella ja syöttää tämä arvio ristikkoon, kuin “kotata” myös koroa ristikolla. Talvi ja huonot kelit kun tuppaavat sotkemaan monen laseretäisyysmittarin toimintaa hyvin tehokkaasti.

Mitä ajatuksia uutuus sitten herättää? Ensinnäkin kyse on tähtäimen ja datan yhteispelistä, jossa on ensimmäistä kertaa jotain järkeä. Nykyään kännyköiden ballistiikkasovelllukset ovat perusasia pitempien matkojen touhuissa, joten niiden käytön ei pitäisi olla enää ongelma niille, jotka pidempien ampumaetäisyyksien metsästystä harrastavat.

Järkeä tähän hommaan tuo nyt se, että tätä dataa ei tarvitse enää muuttaa muuhun muotoon asetettaessa tähtäimeen oikeita asetuksia, sillä tähtäimeen syötetty data ja lentoratataulukot puhuvat nyt yhteistä kieltä. Kyse on vain etäisyydestä ja siitä, että miten syötetty data ja luodin todellinen lentorata lyövät käsipäivää.

Veracity PH ottaa pois tarpeen naksujen laskemiselle ja tällaisena se on todella käyttäjäystävällinen. Tässä voisi jopa nähdä pitkien ampumaetäisyyksien tähtäinten tulevaisuuden, sillä sen verran isosta oivalluksesta on kyse.

  • Burris Veracity PH 4-20×50
  • Paino: 798 grammaa
  • Paristo: CR2450x2
  • Hinta: 1349 euroa
  • Maahantuoja: Sako