fbpx

Uutiset

Saamamiesten määrä romahtanut 

kaksi miestä nuotiolla
Yhä useampi metsästäjä nauttii luonnossa liikkumisesta saaliin sijaan.

Yhä useampi metsästäjä nauttii luonnossa liikkumisesta saaliin sijaan.

Luonnonvarakeskus (Luke) kerää monenlaista tietoa. Tilastoista ilmenee, että yhä harvempiu saa saalista. Tutkimusjaksolla 2009–2018 saalista saaneiden metsästäjien lukumäärä on tullut roimasti alas. Tämä tarkoittanee sitä, että osa metsästäjistä on enemmänkin luonnosta nautiskelijoita, kuin varsinaisia saamamiehiä- tai naisia. Ehkä kyvytkin ovat heikentyneet. Osa selittynee riistakantojen vaihteluilla.  

Saalista saaneiden metsästäjien määrä on pudonnut vuoden 2009 145 300  viime vuoden 124 600:aan. Vaikka metsästäjien kokonaismäärä on tarkasteluvälillä noussut, ei saalista saa enää yhtä moni.  

On joukossa kahden riistalajin osalta kasvuakin. Ei ole yllätys, että sepelkyyhkyjä on kymmenen vuoden tarkastelujaksolla mitattuna saanut kasvava määrä erästelijöitä. Uutinen sen sijaan on, että metson on tavoittanut entistä useampi. Vuonna 2009 metson sai tiputettua 15 800 metsästäjää, kun 2018 ison linnun makuun pääsi jo 22 100 eränkävijää. Kaikkien muiden lajien kohdalla pienriistasaalista saaneiden määrä on pienentynyt rajusti.    

Panu Hiidenmies