fbpx

Uutiset

Suunniteltuun tuliasedirektiiviin halutaan höllennystä

Metsästäjäliitto tapasi ministeri Paula Risikon yhdessä reserviläisten ja ampumaurheilijoiden edustajien kanssa.  Tapaamisen aiheena oli EU:ssa yhä kesken oleva tuliasedirektiivin kiristys. Metsästäjäliitto toi voimakkaasti esille muun muassa huolen itselataavien aseiden kohtalosta. Monia aseharrastajien kannalta hankalia muutoksia on onnistuttu ampumaan alas, mutta yhtenä kiistakysymyksenä on yhä itselataavien kohtalo. Metsästäjäliiton kanta on, että itselataavia aseita – myös mahdollisella reserviläis- ja urheilupoikkeuksella saatuja – tulee jatkossakin voida käyttää myös metsästyksessä. Metsästäjäliiton mukaan tämänhetkinen esitys on epäselvä ja tulkinnanvarainen, ja se tiukimmalla tulkinnalla lopettaisi itselataavien käytön metsästyksessä kokonaan.

Toinen iso ongelmakohta on esitys siitä, että kaikki aseluvat ovat voimassa enintään viisi vuotta. Tämä byrokraattinen peliliike tukkisi Suomen lupahallinnon kokonaan, eikä lisäisi turvallisuutta nimeksikään. Liiton kanta tähän on yhä, että Suomen jatkuvan valvonnan järjestelmä on täysin riittävä, eikä sitä ole syytä vaikeuttaa.

Jos neuvottelut saadaan vuoden loppuun mennessä päätökseen, niin direktiiviehdotus menee parlamentin hyväksyntään maaliskuussa. Sitten on 15 kuukautta aikaa saattaa se kansalliseen lainsäädäntöön.