ruuti

Täydennys ampumatarvikkeiden säilytystä koskevaan uutiseen

Säilyttämisestä on tullut säädöksiä jo aiemmin tänä vuonna. Heinäkuun alussa voimaan tullut Valtioneuvoston asetusräjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015) kumosi räjähdeasetus (473/1993):n. Siinä on patruunoita, nalleja

Patruunoiden, ruudin ja nallien säilytysmääräykset muuttuivat

Tänään 1.9. tuli voimaan Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista. Asetus koskee myös patruunoiden, nallien ja ruudin kotisäilytystä: Kaikki räjähteet tulee pitää asianmukaisissa ja lukituissa kaapeissa

Spolar Gold Premier – progressiivinen haulikon patruunoiden latauslaite

Tero Kuitunen
Erityisesti korvaavat haulimateriaalit ja mahdollisuus räätälöityihin erikoislatauksiin ovat lisänneet kiinnostusta haulikon patruunoiden kotilataamiseen. Latauspuristimista edullisimmat valmistaa LEE ja siitä seuraava askel ylöspäin ovat MEC-tuotteet, jotka