säilytys

Patruunoiden, ruudin ja nallien säilytysmääräykset muuttuivat

Tänään 1.9. tuli voimaan Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista. Asetus koskee myös patruunoiden, nallien ja ruudin kotisäilytystä: Kaikki räjähteet tulee pitää asianmukaisissa ja lukituissa kaapeissa