fbpx

Aseet & optiikka

Sako 100 vuotta – Esittelyssä malli L46 

Ota aina kuvat hyvässä valossa ja selkeää taustaa vasten. Luonnonvalo on paras. Koko asetta ei tarvitse näkyä jos kuvia on riittävästi. Älä kuvaa liian kaukaa.
Sako L46 oli Sakon siviiliasetuotannon veturi. Se oli ensimmäinen Suomessa valmistettu sotilasaseista poikennut kiväärimalli, joka loi pohjan nykyaikaisille kiväärimalleille. 

Sako L46:n ominaisuudet olivat selvässä linjassa Pohjois-Amerikan kiväärivalmistajien tuotteiden kanssa. Mekanismia oli yksinkertaistettu puolen vuosisataa aiemmin suunnitelluista sotilasaseista ja voidaan perustellusti sanoa, että Sako L46 edusti jo tuolloin melko nykyaikaista asemalllia. Aseessa oli irtolipas, joka helpotti syöttöä ja mahdollisti saman asemallin helpon muokkaamisen eri kaliiperien välillä. 

 Sako L46 mallit muuttuivat nopeasti alkuajoista ja tuotannon alkuvaiheen ja loppuvaiheen välillä malliversioita oli tulkintatavasta riippuen ainakin neljää eri versiota, joista viimeisin on yleisin ja eniten valmistettu. Mallien muutokseen vaikutti eniten vilkas kaliiperien kehitys ja näiden aiheuttamat vaatimukset aseen mitoituksissa. Myös esimerkiksi varmistin haki paikkaansa mallin kehityksen aikana. 

Suomessa Sako L46:n suosioon vaikutti roimasti 1960-luvulla voimaan astunut laki, joka kielsi pienoiskiväärin käytön metsästyksessä.

Alunperin L46:n kanssa yhtä aikaa esiteltiin Sakon ensimmäinen oma kaliiperi, 7×33 Sako. Tämä patruuna oli suunniteltu siten, että sen valmistuksessa kyettiin hyödyntämään 9x19mm Parabellum pistoolinpatruunan valmistukseen käytettyä konekantaa. Sen käyttöalue oli suunnattu pienriistalle, johon sotien jälkeinen metsästys painottui. Patruunaa oli saatavana sekä kokovaippaisena, että puolivaippaisena, luotien painon ollessa 5,1 grammaa. Tämä patruuna oli tosin suosittu vain Suomessa ja vasta aseeseen tehdyt päivitykset ja tuolloin modernimmat patruunat avasivat markkinoita maailmalla. 

 Sako L46 on kotimaisen pienriistakiväärin perikuva.

Suomessa Sako L46:n suosioon vaikutti roimasti 1960-luvulla voimaan astunut laki, joka kielsi pienoiskiväärin käytön metsästyksessä. Tuolloin pienoiskiväärien tuotanto maassamme romahti ja keskisytytteiset kiväärit valtasivat alaa. Sopivan tuotteen myötä Sakolla pyyhki hyvin kotimaan pienriistamarkkinoilla. 

 Sako L46 on kotimaisen pienriistakiväärin perikuva. Niitä on aktiivisessa käytössä edelleen, vaikka niiden valmistus loppui jo vuonna 1965. Viimeiset vuodet Sako L46 oli valmistuksessa yhtä aikaa siitä parannellun L469:n ja näiden korvaajaksi suunnitellun L461:n kanssa. 

 Jo 1990-luvulta saakka Sako L46:n käyttökelpoisuutta on nakertanut aseissa oleellisten irtolippaiden heikko tai jopa olematon saatavuus. Käytännössä näiden kiväärien arvo siis riippuu yleisen kuntotason lisäksi myös siitä, että löytyykö niistä lipas, onko se oikea käytettävään kaliiperiin ja onko se kunnossa.