fbpx

Aseet & optiikka

Victrix Lunae – kivääri viimeisen päälle

Victrix Armaments on Berettan siipien suojasta ponnistanut asevalmistaja. Aseiden takana on joukko kilpa-ampujia ja viranomaisia, joiden näkemykset ovat olleet inspiraationa näille aseille. Lunae on valmistajan ase metsästykseen.

Victrix on keskittynyt pääasiassa tarkka-ampujien ja urheiluampujien tarpeisiin. Metsästäjille suunnattu Lunae on taas näiden pohjalta metsästyksellisemmäksi muokattu ase, jossa silmiinpistävimpänä erona muihin on puinen tukki ja klassinen muotoilu.

Lunae on ytimeltään tarkkuuskivääri. Lähempi tarkastelu paljastaa yhtäläisyyksiä sekä tarkkuusaseisiin, että taktisen osaamisen alueille. Jopa maallikon silmään erottuu aseen lipasratkaisu ja liipaisinkaaren ”taktisuus”.

Tämän osan aseeseen on valmistanut hyvin todennäköisesti HS Precision. Liipaisinkaari on pohjastaan avoin ja tämä hieman modernisoi ulkonäköä, mutta tälle on olemassa todennäköinen funktionaalinen peruste. Kun liipaisinkaaren ja liipaisimen väliin ei pääse roskia, likaa tai jäätä, ei liipaisimen toiminta häiriinny.

Aseen osissa toistuu pariin kertaan ”Rottigni”, eli aseen osien koneistuksesta vastaa ainakin osaltaan alaan erikoistunut yritys. Valmistajan kotisivuilla vastataan ensimmäisenä kysymykseen; keitä on Victrix aseiden takana? Näkemän perusteella voi päätellä, että eri osa-alueiden tuotantoa on hajautettu hieman sen mukaan, missä löytyy paras osaaminen kuhunkin hommaan.

Lunaen piippu on kaliiperissa .300 Winchester Magnum keskiraskas ”sporter”, jossa on pitkittäisuritus. Ase on tällä piipunpituudella ja profiililla aavistuksen keulapainoinen. Piipun rihlannousu on 1-10″, mikä on hyvin tyypillinen kaliiperille. Tämä vakauttaa käytännössä kaikki tavanomaisimmat luodinpainot pitkillekin etäisyyksille.

Piippu on valmistettu koneistamalla, eli se ei ole massavalmistettujen aseiden tapaan kylmätaottu. Testiaseen perusteella vaikuttaisi siltä, että piipun profiili ja paino sovitetaan käytettävän patruunan mukaisesti, sillä ainakin testiaseen .300 Winchester Magnum kaliiperissa aseen piippu on juuri oikein mitoitettu oletettuun pitkien matkojen metsästyskäyttöön.

Normaalin kolmisulkuisen lukon sulkuolat sijaitsevat tasaisesti, on Victrixin lukko epäsymmetrinen. Kaksi alinta sulkuolkaa ovat leveämmällä välillä toisiinsa nähden ja kolmas sulkuolka näiden välissä.

On vaikea sanoa mitä tämä aiheuttaa paineen alaisuudessa, mutta lukon toiminnan kannalta ratkaisu vaikuttaa toimivalta. Esimerkiksi patruunan syöttyminen vastaa kahdella sulkuolalla varustettua lukkoaktiota ja patruuna pesittyy yksittäinkin syötettynä liukkaasti.

Patruunan syöttyvyyttä lukkoaktiossa parantaa oleellisesti tarkkuusaseista tuttu lukon pään ja piipun peräosan kartiomaisuus. Toisin sanoen piipun peräosa ei ole tasainen, vaan se on patruunaa ohjaava kartio. Tämä helpottaa nimenomaan yksittäisten patruunoiden lataamista. Tämä on niin sanotusti ”oikea” tapa tehdä asia ja tasainen piipun perä ja lukonpää ovat taas edullinen tapa tehdä asioita.

MAINOS ALKAA

MAINOS PÄÄTTYY

Patruunan syöttö tapahtuu yksirivisestä lippaasta, johon mahtuu kolme patruunaa (magnumkaliipereissa). Lukon ajoitus on oikea, joten yhdessä liukkaan syöttyvyyden kanssa kyse kyseessä on yksi sujuvimmin toimivista pulttilukkoisista kivääreistä. Tästä on vaikea olla pitämättä.

Aseen laukaisukoneisto on tarkkuuden kannalta suuressa roolissa, Lunaen kohdalla tämäkin osa-alue on hoidettu mallikkaasti. Aseen laukaisukoneiston toiminta on tunnokasta, täsmällistä ja tarkan laukauksen suorittaminen on helppoa.

Lunaen tukki on muotoilultaan ja materiaaliltaan tämän aseen huomiota herättävin osa valmistajan muutoin modernien aseiden keskuudessa.

Puun valinta tukkimateriaaliksi teknisesti näin modernissa kiväärissä on nykyään jopa erikoista, sillä myös metsästäjät ovat ottaneet vastaan synteettiset tukkimateriaalit. Toki tämä saattaa olla tarkoituksellinen päänavaus valmistajalta, jonka muut tuotteet ovat taktisesti painottuneita tai rata-ammuntapainottuneita.

Tukin sisältä löytyy modernia otetta alumiinisen petausharkon muodossa. Aseen raudat eivät ole missään kosketuksissa puuosiin, eli käytännössä aseen tukin eläminen ei vaikuta aseen tarkkuuteen.

Alumiiniharkon lisäksi, tukin läpi kulkee kiinnitysruuvien pilarit, joita vasten alarauta kiinnittyy. Nämä pilarit ovat selvästi koholla puuosiin verrattuna, eli kontaktia myöskään alarautojen osalta ei esiinny.

Victrix Lunae on hyvä ja toimiva kivääri. Sen paino .300 Winchester Magnum kaliiperissa on sopiva tarkkaan työhön pitkillä ampumaetäisyyksillä ja aseen mekaaninen tarkkuus ja helppo ammuttavuus puoltavat tätä roolia.

Aseen mekaaninen toimivuus on custom-tasoa, eli ase syöttää patruunat pesään täysin moitteetta ja esimerkiksi hylsyn ulosheitto on järkevällä tasolla, ei ylimitoitettu.

Koeammunnoissa kokeilin aseen käynnin 150 metrin etäisyydeltä, jolta ase takoi alle puolen kulmaminuutin käynnillä Sako Arrowhead II tehdaslatausta. Tässä latauksessa käytetty Swift Scirocco II 180 gr luoti valitsee useimmiten aseensa ja tästä aseesta kyseinen lataus näytti pitävän.

Tällaisella tarkkuudella ja näin hyvin suurelle riistalle sopivalla luodilla en näkisi patruunoiden lataamista tarpeellisena. Sako Racehead 175 gr latauksella aseen pystysuuntainen hajonta kasvoi.

Kasatukia käytettäessä tämän saisi todennäköisesti paremmin kuriin, mutta kenttäolosuhteissa tällainen korohajonta kielii siitä, että lataus on herkkä aseen tuennasta. Tälläkin latauksella tarkkuus oli kuitenkin alle kulmaminuutin.

Aseen suujarru toimi erittäin tehokkaasti ja aseella ampuminen oli todella mukavaa, tuplakuulonsuojauksella luonnollisesti. Suupaine oli jostain syystä maltillisempi kuin useilla kokeilemillani suujarruilla. Kaasut ohjautuivat siten, että ne eivät lyöneet kovin pahasti ampujan suuntaan, eikä edes ampumakatos revennyt liitoksista.

Victrix Lunae on custom-ase sellaista haluavalle. Jokainen osa-alue aseessa on tehty aivan toisenlaisella huolellisuudella ja tarkkuudella kuin mitä massatuotetuissa aseissa voidaan nähdä. Tarkassakaan syynissä ei voi löytää kohtia, joissa olisi oiottu tai joita ei olisi mietitty.

Kyseessä on valmis ase, jonka voi ottaa käyttöön suoralta kädeltä ilman mitään virityksiä. Hinta aseessa on custom-aseen hinta, mutta tälle on myös katetta.

Teksti ja kuvat Arto Määttä

Victrix Lunae

Hinta: 6500 euroa
Maahantuoja: Sako Oy