fbpx

Aseet & optiikka

Lyijyttömät varmint-luodit – Marginaalin marginaalissa

Metsästyksessä on alalajeja, jotka eivät aina sovi isompaan viitekehykseen. Marginaaliset käyttökohteet tarkoittavat usein myös huonoa saatavuutta. Mikä on 6,5 mm ja 30 kaliiperin pienriistainen tulevaisuus?

Suomessa käytettävät varmint-kaliiperit ovat jaettavissa kahtia, eli suurimmaksi osaksi pienpedot kytätään meillä samoilla yleiskaliipereilla, kuin peurat ja hirvet. Pienriistakiväärien klassikko .222 Remington on suosittu sekin, mutta näitä asekannassa on selvästi vähemmän kuin “hirvikivääreitä”.

Suomessa on hyvin tavanomaista metsästää pienriistaa niin sanotuilla yleiskaliipereilla. Tämä tarkoittaa käytännössä 30 kaliiperin ja 6,5 mm luotia ampuvien kaliiperien käyttöä joko pienpetojen kiväärimetsästyksessä tai linnustuksessa.

Kun tarkastelemme pienpetoja, niin kyseisessä metsästysmuodossa tulevaisuus vaikuttaisi tuovan mukanaan mielenkiintoisia puutteita luotivalikoimiin.

Tyypillisesti pienpetojen kiväärimetsästyksessä käytetään luoteja, jotka hajoavat osumassa nopeasti. Tästä on kahdenlaista hyötyä, eli ensinnäkin ammuttujen pienpetojen matka tyssää saman tien ja toisekseen kimmokeriskit ovat minimaaliset.

Ongelma 6,5 mm ja 30 kaliiperin kohdalla on kuitenkin se, että näitä luoteja on saatavilla jo nykyäänkin vain rajallisesti ja mikäli lyijy kielletään, ei näitä ole edes saatavilla.

Luoteja on saatavilla jo nykyäänkin vain rajallisesti ja mikäli lyijy kielletään, ei näitä ole edes saatavilla.

Käytännössä 6,5 mm ja 30 kaliiperin varmint-luodit ovat mallivalikoimaltaan ja vaihtoehdoiltaan yksittäisten vaihtoehtojen varassa. Varmint-luotien valmistajina Hornady, Nosler ja Sierra ovat markkinajohtajia ja näiden tarjonta 6,5 mm ja tätä suuremmissa yleiskiväärikaliipereissa tarjolla on vain yksi vaihtoehto kultakin valmistajalta.

Hornady V-Max, Nosler Varmageddon ja Sierra Varminter ovat siis tarjolla ja näitä kutakin saa vain yhdessä painoluokassa. Näiden yleisesti käytettyjen komponenttiluotien lisäksi on olemassa vielä jonkin verran eri patruunavalmistajien omia luoteja.

Hornady myös valmistaa 30 kaliiperin Varmint luotia, joka on joidenkin patruunavalmistajien käytössä ilman luodinvalmistajan nimen mainintaa.

Mielenkiintoisen asiasta tekee se, että käytännössä varmint-kaliiperien raja kulkee 6 mm / .243” luodeissa. Näissä ja tätä pienemmissä kaliipereissa valinnanvaraa on runsaasti ja käytännössä kaikki varmintluotimallit ovat saatavilla luodinhalkaisijoissa .204” – 6 mm.

Tästä voitaisiin päätellä, että käytännössä kaikki ne, jotka metsästävät tuhoeläimiä aktiivisemmin, käyttävät kaliipereita tästä haarukasta.

Varmint-luodeissa tarjonnan painopiste on nykyisellään selkeästi niin sanotuissa varsinaisissa varmint-kaliipereissa. Tyypillisesti yli 6 mm kaliipereihin on tarjolla vain yksittäisiä vaihtoehtoja, mutta esimerkiksi .224” kaliiperiin on saatavilla useita eripainoisia vaihtoehtoja. Lyijyttömissä valinnanvaraa ei sitten olekaan yli 6 mm kokoluokassa.

Tulevaisuudessa lyijyn yllä olevat uhkakuvat saavat aikaan mielenkiintoisen ongelman tässä luotien alaryhmässä. Jo tällä hetkellä ainakin Barnes ja Nosler tarjoavat varmint-luoteja myrkyttöminä vaihtoehtoina, mutta näistä luotimalleista yksikään ei ole tarjolla yli 6 mm luodinhalkaisijoihin. Sekä Barnes Varmint Grenade, että Nosler Ballistic Tip Lead-Free ovat saatavina vain kaliipereissa .204”, .224” ja 6 mm.

On hyvä muistaa, että Yhdysvalloissa varmint-metsästys on iso laji, joten se on myös erikoistunut laji. Tämän erikoistumisen takia luotivalikoima on niin suppea.

Joka tapauksessa tarjontaa on jonkin verran 30 kaliiperiin saakka johtuen siitä, että näilläkin on jonkin verran kysyntää erityisesti kojoottien metsästyksessä niin sanotuilla yleiskaliipereilla.

Lyijyttömien luotien käyttö varmint-metsästyksessä koskee tällä hetkellä lähinnä Kaliforniaa, jossa lyijyn käyttö kaikessa metsästyksessä kiellettiin asteittain vuoteen 2019 mennessä.

Tämä lainsäädäntö tehtiin aikanaan suojelemaan uhanalaisia kaliforniankondoreita lyijymyrkytyksiltä. Lyijyaltistusta nämä raadonsyöjät saivat ammuttujen saaliseläinten teurasjätteistä, joten Kalifornia kielsi lyijyn käytön metsästyksessä. Nyttemmin kondorikannat ovatkin elpyneet aallonpohjastaan.

Luodinvalmistajien kannalta yli 6 mm varmint-luodit ovat siis marginaalia ja lyijyttömät varmint-luodit ovat marginaalin marginaalia.

Luodinvalmistajien kannalta yli 6 mm varmint-luodit ovat siis marginaalia ja lyijyttömät varmint-luodit ovat marginaalin marginaalia. Tämän takia näiden valmistukseen ei ole tehty satsauksia. Tilanne muuttuu käytännössä vain siinä tapauksessa, että Euroopan kysyntä on riittävää tai jos Yhdysvalloissa päätetään luopua laajemmin lyijyn käytöstä. Molemmat vaihtoehdot vaikuttavat etäisiltä.

Suomessa hirven rooli on vaikuttanut siihen, että kiväärikantamme on kaliiperien osalta raskaampaa kuin muualla Euroopassa.

Suomessa hirven rooli on vaikuttanut siihen, että kiväärikantamme on kaliiperien osalta raskaampaa kuin muualla Euroopassa. Tämän takia meillä pienriistakiväärit ovat jossain määrin harvinaisempia kuin muualla ja pääpaino kivääreissä on juuri hirvilaillisessa kalustossa.

Meillä on yleistä, että supit ja ketut saavat tuta 6,5 mm tai 30 kaliiperin luodeista, mutta muualla on tyypillisempää, että pieni ja keskikokoinen riista on pääriistaa ja esimerkiksi .243 Winchesterin suosio on suurempi kuin meillä.

Suomi on asekantansa myötä Euroopassakin marginaalissa ja ehkäpä lähinnä meitä tässä hommassa ovat Ruotsi ja Norja. Siinä missä muualla Pohjolassa käytetään yleiskaliipereita hyvin laajasti kaikessa metsästyksessä, on etelämmässä tyypillisempää nähdä sekä isompia, että pienempiä kaliipereita metsästyksen mukaan. Isompia lähinnä nopeiden magnumeiden muodossa ja pienempiä sopivina pienemmän riistan metsästykseen.

Puhuttaessa marginaaleista luodinvalmistajien näkökulmasta, ovat meikäläisten tarpeet aivan marginaalin laidalla. Varmint-luodeissa lyijyttömät vaihtoehdot tarkoittavat siis vastaamista Kalifornian markkinoiden kysyntään (vielä) ja Eurooppa tulee lisäämään kysyntää jossain kohtaa tulevaisuutta.

Tällöinkin me täällä Suomessa olemme vähemmistössä, sillä pääosa Euroopasta ja Brittein saarista käyttää kalustoa, joka vastaa Yhdysvaltojen tarjontaa.

Tulevaisuudessa mielenkiintoisinta on nähdä se, että onko pienriistanmetsästäjien taivuttava maailmanmarkkinoihin ja hommattava erilliset aseet luotitarjonnan mukaan, vai onko kysyntä sittenkin riittävää kattamaan myös yli 6 mm kaliiperit.

KUVATEKSTIT: