fbpx

Aseet & optiikka

Näin valitset sopivan tähtäimen ajojahtiin

Hankittaessa ajojahtitähtäintä, kannattaa huomiota kiinnittää muutamaan selkeään perusominaisuuteen, joita voi arvioida jo kaupan tiskillä tähtäimiä tarkasteltaessa. Tässä Riistan viisi vinkkiä ennen kuin lyöt rahat tiskiin.

Ajojahtiin sopiva tähtäin on suosituin luokka Suomessa. Tarjonta on valtava ja niin ovat niiden erotkin.

Nykyaikaiset ajojahtitähtäimet ovat käytännössä joko superzoomeja tai niiden ominaisuuksia sisältäviä tavanomaisemman suurennusalueen variaabeleita. Tämä tarkoittaa sitä, että suurennussäädön pienin asetus nykyaikaisissa ajojahtitähtäimissä on mahdollisimman lähellä suurentamatonta, vääristämätöntä ja luonnollista 1x asetusta.

1. Eye-box ja näkökentän laajuus

Eye-box termillä tarkoitetaan katselualuetta, jolla asemointivirheet silmäetäisyyden ja optisen keskiakselin osalta eivät vaikuta välittömästi näkökentän laajuuteen. Laaja eye-box sallii heittoa niin katseluetäisyydessä, kuin myös tähtäävän silmän sivuheittoa ilman näkökentän supistumista.

Eye-boxin merkitys korostuu nopeissa tilanteissa, jolloin laaja eye-box antaa anteeksi silmän asemointia ja mahdollistaa tähtäämisen esimerkiksi silloin, kun ampuma-asentoa ei ole hierottu viimeisen päälle kohdalleen tai jos tähtäin on asennettu ohutta vaatetusta silmälläpitäen ja jahtivaatetus lisääkin silmäetäisyyttä.

Tämän osa-alueen merkitys on ilmiselvä pienimmillä asetuksilla, mutta sillä on erityisesti superzoomeissa (yli 5x zoom-kerroin) vaikutusta myös suurimpien suurennuksien käyttöön.

Ahdas eye-box tarkoittaa tällöin sitä, että kuvasta on hankala saada asiallista, jos silmän asento on hivenenkin pielessä. Eye-box kannattaa siis testata suurimmalla suurennuksella, sillä tämä paljastaa selkeämmin, jos eye-boxissa on ahtautta.

Näkökentän laajuus parhaissa tähtäimissä on yleensä todella reilu ja tämä parantaa kuvan laatua merkittävästi. Edullisemmissa tähtäimissä näkökenttää on taas kavennettu, jonka syy saattaa olla seuraavassa kohdassa.

2. Näkökentän reunavääristymät

Näkökentän reuna-alueen vääristymät ovat yksi selvimmin havaittavista ominaisuuksista tähtäinten pieniä 1x suurennusasetuksia testattaessa.

Tämän voi testata liikuttamalla tähtäintä ja seuraamalla sitä, miten kuva “liukuu” taustaa vasten. Jos reunavääristymää on runsaasti, näkyy kuvassa selkeä katkeamiskohta paljaan silmän ja kiikaritähtäimen kuvan välillä, eli kuva vaikuttaa rauhattomalta.

Tällaisissa tähtäimissä kohteen seuraaminen ja tähtääminen molempien silmien ollessa auki on vaativaa.

Näkökentän reunavääristymät ovat ärsyttäviä ja niiden osalta kannattaa olla hyvin kriittinen, jos tähtäin tulee pääasiallisesti ajojahtikäyttöön ja käytön painopiste on selkeästi pienimmillä asetuksilla. Usein reunavääristymät kertovat myös siitä, että tähtäimen todellinen suurennuskerroin on jotain muuta kuin realistinen 1x.

MAINOS ALKAA

MAINOS PÄÄTTYY

Näkökentän reunavääristymien “riski” kasvaa sitä mukaa kuin näkökenttä kasvaa. Tämän takia moni edullisempi tähtäin näyttää näiden osalta asialliselta, mutta ne häviävät sitten näkökentän osalta paremmilleen.

Eri osa-alueiden laadukas yhdistelmä on usein se ongelma, ei niinkään yhden tai kahden ominaisuuden asiallinen toteuttaminen.

3. Valopisteen teho ja näkyvyys

Ajojahdit ovat päiväjahteja, jolloin valopisteen tehokkuutta arvioidaan eri perusteilla, kuin hämäräkyttäyksessä. Valopisteen tulee nopeissa tilanteissa olla niin selkeästi näkyvillä, että se näkyy minkälaista taustaa vasten tahansa.

Tällöin pistettä ei tarvitse haeskella, vaan se on osa tähtäinkuvaa. Huomio ja katse nopeissa tilanteissa on aina kohteessa, joten pisteen tulee näkyä vaikka huomiota siihen ei kiinnitettäisi erikseen.

Yksi hyvä tapa testata valopisteen teho on katseleminen kirkkaisiin kohteisiin, kuten valaisimiin. Jos piste tällöin katoaa, on se todennäköisesti liian hengetön tilanteisiin, jossa taustana on esimerkiksi luminen maa kirkkaalla päivänvalolla.

4. Hallintalaitteet ja säätäminen

Päiväpainotteisissa jahdeissa on tyypillistä, että erityisesti tähtäimen suurennussäätöön puututaan useita kertoja päivän aikana. Tämän takia kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, että voiko tähtäimen suurennusta säätää helposti, vai onko se mahdollisesti hankalasti asemoitu tai tarpeettoman jäykkä.

Valopisteen säädettävyys on sekin seikka, joka toimii tähtäimestä toiseen hieman vaihtelevasti. Tämän takia onkin syytä katsoa, miellyttääkö valopisteen säätö, vai onko siinä jotain ärsyttävää tai hankalaa.

5. Älä osta sikaa säkissä

Nykyaikana tietoa tähtäimistä on saatavilla ennennäkemätön määrä, mutta valitettavasti myös väärää ja biasoitunutta informaatiota löytyy vähintään samassa mittakaavassa.

Suuri osa tiedosta esimerkiksi netissä on nykyään valmistajien tai jälleenmyyjien markkinointipuheeseen perustuvaa, eli pääasiassa positiivista tuotteen kannalta.

Tämän takia on ensiarvoisen tärkeää, että tähtäimiä pääsee katsomaan myyjäliikkeeseen paikan päälle ennen ostopäätöstä.

Ostotilanteessa olisi tärkeää päästä vertaamaan eri vaihtoehtoja, sillä vain tällä tavalla on mahdollista selvittää tähtäinten välisiä eroja ja todellista laadukkuutta. Esimerkiksi pienimmän suurennusasetuksen taso selviää konkreettisesti vain vertailemalla tähtäimiä toisiinsa.

Riistassa numero 4/22 on suuri ajojahtitähtäimien testi. Mukana on 17 erilaista putkea.