fbpx

Uutiset

Latvalinnustuksen metsosaalis kasvoi hieman

Latvalinnustus hiihdätti keskmäärin 100 km saalista kohti. Saalismäärä kasvoi edellisestä vuodesta. Kuva: Juha Jormanainen

Pitkän kieltoajan jälkeen sallitun tammikuun lopun latvalinnustus oli mahdollista nyt toisen kerran. Metsähallituksen tilaston mukaan teerisaalis pieneni edellisvuoden 200 ilmoitetusta koirasteerestä 140:en yksilöön. On huomattava, että saalisilmoitus ei ole pakollinen, mutta noin puolet lyhytaikaisen luvan lunastaneista ilmoittaa saaliinsa Metsähallitukselle.

Laskelmassa ei myöskään huomioida metsästyslain 8 §:n alueella asuvien vapaan metsästysoikeuden turvin metsästävien saalista, eikä kanalintuja kausiluvilla metsästävien saalista. Osa tammikuun latvalintujahdista tapahtuu lisäksi yksityismailla, jota tilasto ei huomioi lainkaan. Todellinen kokonaissaalis on suurempi kuin tilaston ilmoittama.

Yhden linnun eteen metsästäjät hiihtivätkin tammikuussa keskimäärin 12 päivää ja 100 kilometriä.

Syksyiseen lintujahtiin verrattuna latvalinnustus on selvästi haasteellisempaa saalilla mitattuna.  Saaliin eteen jouduttiin tekemään runsaasti työtä eli hiihtotunteja. Yhden linnun eteen metsästäjät hiihtivätkin tammikuussa keskimäärin 12 päivää ja 100 kilometriä.

Talvilinnustus oli mahdollista jo toista vuotta peräkkäin 20.–31. tammikuuta. Metsästäjät pääsivät kokeilemaan talvista pyyntimuotoa myös aiempaa laajemmilla alueilla. Yhteensä Metsähallituksella oli talvipyynnissä käytössä 43 lupa-aluetta.

Metsosaalis pysytteli jotakuinkin samalla tasolla vuoteen 2020 verrattuna. 2021 ukkometsoja ilmoitettiin päätyneen reppuun 197 yksilöä. Vuonna 2020 ilmoitettu määrä oli 190.

Panu Hiidenmies