fbpx

Uutiset

Lintusyksystä tulossa hyvä, metsolla kasvua

Kesän kolmiolaskennat osoittavat, että kanalintukannat voivat hyvin. Aikuisten lintujen kannoissa on havaittavissa pientä muutosta: kasvua metsolla ja pyyllä, taantumista teerellä ja riekolla.

Tänäkin vuonna päästään nauttimaan monin paikoin hyvästä lintukannasta.

Tulos koskee kantojen kokonaisarvioita (poikaset ja aikuiset) lisääntymiskauden jälkeen kaikilla neljällä tarkasteltavalla lajilla eli metsolla, teerellä, pyyllä ja riekolla.

”Huomattavat alueelliset kannanvaihtelut ovat tyypillisiä metsäkanalinnuille. Esimerkiksi teerikanta noudattaa monilla alueilla säännöllistä 6–7 vuoden sykliä, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Lapissa kaikkien neljän lajin kannat ovat kasvaneet.

Lapissa kaikkien neljän lajin kannat ovat kasvaneet, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla ne ovat pienentyneet. Uudellamaalla teeri- ja metsokannat ovat kasvaneet. Hämeessä ja Rannikko-Pohjanmaalla ne ovat taantuneet.

Poikastuotto on ollut kaikilla lajeilla keskitasoa. Laji- ja aluekohtaisesti löytyy joitakin poikkeustapauksia; useimmissa niistä poikasosuus on paikallista keskiarvoa matalampi. Poikasosuus näyttää paikallisesti olevan yhtenevä kokonaiskannan tiheysmuutosten kanssa. Havaittu keskitasoinen tai paikoin jopa heikko pesimämenestys selittyy pitkälti kesän olosuhteilla. Metsäkanalintujen poikastuotto onnistuu parhaiten, jos alkukesä on lämmin.

”Pienet poikaset tarvitsevat hyönteisravintoa, jota on tällöin paremmin tarjolla. Tänä vuonna alkukesä oli varsin kylmä lähes koko maassa toukokuun lopusta lähes kesäkuun puoleenväliin ja monin paikoin esiintyi hallaa. Myös marjasato vaikuttaa metsäkanalintujen ravintotilanteeseen ja poikasten selviytyvyyteen loppukesän ja syksyn aikana, Lindén kertoo.