fbpx

Uutiset

Metsästys uhkaa loppua Etelä-Savon valtionmailla

Puulan saari Säkkisalo on harvoja eteläisen Suomen valtionmaita joissa voi metsästää.

Etelä-Savoon ollaan perustamassa yli sata uutta luonnonsuojelualuetta. Puulan saaristossa oleva Metsähallituksen Säkkisalon pienriista-alue on kokonaan lakkautusuhan alla.

Etelä-Savoon on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 24 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 9 430 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella ollaan perustamassa 95 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on 2 320 hehtaaria.

Perustettavilla luonnonsuojelualuilla rajoitetaan merkittävästi metsästystä, vaikka yhtään riistalajia ei mainita suojeluperusteissa.

Ympäristöministeriön asetuksella perustettavat 95 aluetta ovat pienehköjä 0,5 – 95 hehtaarin palstoja eri puolella Etelä-Savoa. Niiden alueella metsästys kielletään ilman poikkeuksia.

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat 24 luonnonsuojelualuetta puolestaan ovat yli 100 hehtaarin alueita, jotka ovat olleet ainakin osin metsästyskäytössä joko metsästysseuroille vuokrattuina tai Metsähallituksen pienriista-alueina. Näiden isompien alueiden osalta metsästysmahdollisuuksia ollaan jossain määrin säilyttämässä.

Lähes kaikilla eli 23 valtioneuvoston asetuksella perustettavalla luonnonsuojelualueella on mahdollista metsästää tulevaisuudessakin hirveä, metsäjänistä, rusakkoa ja villisikaa.

Metsäkanalintujen metsästys on sallittu tulevaisuudessa vajaalla 60 prosentilla perustettavista luonnonsuojelualueista. Esimerkiksi suurella Puulaveden luonnonsuojelualueella ei tulevaisuudessa ole sallittua metsästää metsäkanalintuja, vaikka alueella on aina ollut vahva metsäkanalintukanta.

Suurta ihmetystä herättää se, että luonnon kannalta erittäin vahingollisten vieraslajien kuten minkin ja supikoiran metsästys on sallittu vain kolmella alueella

Merkittävin seikka suojeluperusteissa on, että suurin osa riista- ja rauhoittamattomista eläinlajeista puuttuu kokonaan metsästettävien lajien joukosta. Millään perustettavista luonnonsuojelualueista ei saa metsästää vesilintuja, metsäkaurista, valkohäntäpeuraa, kettua, ilvestä, näätää, majavaa, sepelkyyhkyä, eikä edes varista. Metsästystä siis rajoitetaan huomattavasti ja rajoitukset kohdistuvat hyvin epätasaisesti eri metsästysmuotojen välille.

Puulan saaristossa oleva Metsähallituksen Säkkisalon pienriista-alue on kokonaan lakkautusuhan alla.

MAINOS ALKAA

MAINOS PÄÄTTYY

Luonnonsuojeluesityksessä ei huomioida sitä, että alueet on hankittu valtiolle tosiasiassa rantojensuojeluohjelman johdosta eikä linnuston suojelemiseksi, vaikka ne ovatkin Natura-verkostoon sisällytetty lintudirektiivin mukaisina SPA-alueina. Suojeltavat saaret ovat tyypillistä järvi-Suomalaista saaristoluontoa, joka on osittain ollut metsätalouden piirissä ihan viime vuosiin asti.

Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on Suomessa 468 kappaletta, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 prosenttia maan kokonaispinta-alasta.

Mikäli metsästystä aletaan rajoittamaan lintudirektiivin perusteella, tarkoittaa se, että metsästystä tultaisiin tulevaisuudessa rajoittamaan 3,1 miljoonalla hehtaarilla. Tämä on metsästyksen kannalta todella iso määrä alueita.

Monessa nyt suojeltavassa Puulaveden saaressa on merkkejä vanhasta asutuksesta. Metsästys on aina kuulunut alueen luontaiseen käyttöön.

Luonnonsuojelualueiden perustaminen on lausuntovaiheessa. Lausunnon asiasta voivat antaa mm. paikalliset metsästysseurat, Metsästäjäliitto, kunnat, Suomen riistakeskus, Etelä-Savon riistaneuvosto ja alueen Riistanhoitoyhdistykset. Lausunto pitää antaa 1.6.2018 mennessä osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi

Jyrki Puupponen