fbpx

Uutiset

Peurakannan kasvu pysähtyi

Luonnonvarakeskuksen uusimman arvion mukaan Suomessa on noin 109 000 valkohäntäpeuraa. Kanta on pienentynyt edellisvuodesta vajaalla kolmella tuhannella yksilöllä eli 2,5 prosentilla.

Suurimmat tiheydet ovat Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen sekä Varsinais-Suomen riistakeskusten raja-alueella.

Tällä alueella valkohäntäpeuroja on laajalti yli 40, paikoin jopa 70 yksilöä tuhannella hehtaarilla. Tiheys on korkea myös Uudenmaan riistakeskuksen alueella rannikon länsiosissa: yli 30 yksilöä tuhannella hehtaarilla