fbpx

Uutiset

Tutkimus: Tuulivoimalat karkottavat riistaeläimiä kilometrien päähän

Metsäkanalinnut väistävät tuulivoimaloita kilometrien päähän. Myös sorsat karttavat tuulimyllyjä. Hirven käyttäytymistä ei ole Suomessa tutkittu.

Yhä tutumpi näky monen metsästäjän jahtimailla. Tutkimusten mukaan monet riistaeläimet karttavat myllyjä. Myös moni metsästäjä harmittelee myllyjen aiheuttamaa melua luonnossa.

Suomessa tuulivoimaloita nousee hurjaa tahtia. Alueet ovat isoja ja ne vaikuttavat paikallisesti isostikin metsästykseen. Metsästys on suomalaisille tärkeä asia, tuulivoimayhtiöt mainitsevat usein korostetusti kuinka metsästys voi voimala-alueilla jatkua normaalisti.

Metsästäjiä on puhuttanut pitkin matkaa, miten voimalat vaikuttavat riistakantoihin?

Luonnonvarakeskus (LUKE) koosti aineiston 22 maasta, jossa oli 84 tukimusta koskien tuulivoiman vaikusta alueen eläimistöön.

Luken aineiston mukaan metsäkanalinnulla vaikutukset ulottuivat keskimäärin viiden kilometrin päähän myllyistä.

”Tutkimusten mukaan vaikutukset vaihtelevat todella paljon. Jotkut yksilöt väistyvät kokonaan pois alueelta, mutta tutkimuksissa huomattiin myös lintujen poikaskuolleisuuden kasvua tai reviiri- tai soidinkäyttäytymisen muutoksia silloin kun ne jäivät alueelle. Me huomioimme kaikki nämä muutokset ’väistymisenä’ ja määritimme keskimääräisen matkan, johon nämä vaikutukset tutkimuksissa ulottuivat. Samankin lajin sisällä oli valtavasti vaihtelua”, sanoo tutkija Anne Tolvanen Lukesta.

Tämä tukee metsästäjien havaintoja, joissa perinteisillä teerialueilla linnut ovat vähentyneet, kun alueelle on rakennettu tuulimyllyjä.

Kun tuulimyllyjä suunnitellaan ja puhutaan metsästyksestä, usein mainitaan vain hirvi.

Kun tuulimyllyjä suunnitellaan ja puhutaan metsästyksestä, usein mainitaan vain hirvi. Tuulivoimayhtiöt korostavat, että hirvenmetsästys hyötyy myllyistä, koska alueelle rakennetaan teiden verkosto huoltoa varten, jota pidetään auki myös talvisin.

Tämä on totta, pitkät ruhojen raahaamiset helpottuvat ja syntyy kokonaan uusia, leveitä passilinjoja.

”Hirvistä ei suomalaisia tutkimuksia ollut, mutta yksi amerikkalainen tutkimus hirven sukulaisella rocky mountain elk’illä ei osoittanut muutoksia niiden siirtymisessä. Tutkimuksessa oletettiin, että syynä on se, että vaikka tuulivoimalat aiheuttivat häiriötä ja habitaatin menetystä, niitä ei ollut rakennettu hirvien kannalta kaikkein kriittisimmille alueille, joita olivat jokivarsiympäristöt”, Tolvanen sanoo.

Tämäkin tukee metsästäjien kokemuksia. Myllyjen maastossa hirviä on riittänyt.

Yksi sorkkaeläin kuitenkin selvästi karttaa myllyjä. Suomessakin kovasti lisääntynyt metsäkauris käyttäytyy normaalia poikkeavasti myllyjen lähellä.

Suomessakin kovasti lisääntynyt metsäkauris käyttäytyy normaalia poikkeavasti myllyjen lähellä.

”Puolassa tehdyn tutkimuksen mukaan tuulivoimaloiden oletettiin taas heikentävän metsäkauriiden kykyä kuulla tai havaita petoja. Ja yksi hirvieläintutkimus (hanka-antilooppi) USAssa osoitti, että ne välttelivät tuulivoima-alueita kokonaan tai liikkuivat nopeasti niiden läheisyydessä”.

Suomessa käynnistyi viime vuonna seurantatutkimus, jossa selvitetään tuulivoimana vaikutusta suteen, metsäpeuraan ja maakotkaan.

Tolvanen toivoo, että nyt tulleita tutkimustuloksia käytettäisiin hyväksi, kun suunnitellaan tuulivoima-alueita ja näin minimoitaisiin haitat luontoon ja elinympäristöihin.

Fakta

  • Luonnonvarakeskus (LUKE) koosti 84 tutkimusta 22 maasta.
  • Niistä erotettiin 160 tapausta, joissa oli tietoa miten tuulivoima vaikuttaa lintuihin ja nisäkkäihin.
  • Metsäkanalinnut siirtyivät 11:ssa 18:ssa tapauksessa keskimäärin 5 kilonmetrin päähän.
  • Sorsat väistivät myllyjä noin 500 metriä.
  • Suomessa ei ole tutkittu voimaloiden vaikutusta hirviin.