fbpx

Uutiset

Valkohäntäpeura – Rasite vai rikkaus?

Viime kaudella ammuttiin 70 000 valkohäntäpeuraa. Tästäkin huolimatta kannan arvellaan kasvavan peräti 15 prosentilla. Peura leviää nyt kohti pohjoista.

Viime kaudella peuroja ammuttiin enemmän kuin koskaan, mutta sekään ei näytä riittävän kannan leikkaamiseen. Kuva: Arvi Tyni
Viime kaudella ammuttiin 70 000 valkohäntäpeuraa. Tästäkin huolimatta kannan arvellaan kasvavan peräti 15 prosentilla. Peura leviää nyt kohti pohjoista.

Teksti Pekka Mommo

Metsästäjä huudettiin viime vuonna apuun peuratalkoisiin. Huutoon vastattiin ja kinneriin päätyi ennätyssaalis, 70 000 peuraa. Sen toivottiin leikkaavan kantaa, mutta toisin on käymässä. Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan kanta tulee kasvamaan 15 prosentilla.

Saaliista noin 95 prosenttia saatiin Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Satakunnan, Etelä-Hämeen ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueilla.

Riistakeskuksen mukaan tänä keväänä asetettiin ensimmäistä kertaa hirvitalousaluekohtaiset peurakantatavoitteet. Tavoitteet on asetettu yhteistyössä sidosryhmien ja metsästäjien kanssa. Ne tähtäävät selvästi nykyistä pienempään peuramäärään tiheän kannan alueilla lounaisessa Suomessa ja niiden toteutumisen arvioidaan edellyttävän kokonaisuudessaan jopa yli kolmanneksen viime vuotta suurempaa pyyntilupa- ja saalismäärää.

Tilanne on myös ristiriitainen, sillä peura koetaan monin paikoin arvokkaaksi riistaeläimeksi.

Riistakeskus painottaa, että peurakannan leikkaamistavoitteeseen pääseminen tulee vaatimaan metsästäjiltä suuria ponnistuksia. Suomen riistakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto etsivät ja tarjoavat keinoja metsästäjien ja metsästysseurojen jahtijärjestelyjen tukemiseen.

Tilanne on myös ristiriitainen, sillä peura koetaan monin paikoin arvokkaaksi riistaeläimeksi, ei ongelmaksi. Monia metsästäjiä suorastaan harmittaa se, että peurasta on tullut varsinkin julkisuudessa riesa. Pauran ympärille on tullut kaupallista toimintaa ja siinä nahdään isoja mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Varsinkin eteläisessä Suomessa on valtavasti metsästäjiä jotka olisivat mielellään mukana ”peuratalkoissa” maksavina metsästäjinä. Moni metsästäjä kokee, että peura on rikkaus, ei rasite.